PER UNA EDUCACIÓ DE QUALITAT INCLUSIVA I INTEGRAL

NOTÍCIES

 

Segueix tota la actualitat relacionada amb l’educació i les famílies a Menorca

Empoderament familiar

El programa Ferya té l'objectiu d'empoderar les famílies per prevenir i fer front als riscos que afecten els nostres fills, especialment en l'adolescència. Treball en xarxa, prevenció científica aplicada, empoderament familiar i actitud proactiva davant els riscos...

Trobada per a la dislèxia

Dissabte 18 de maig a les 18:00h. Sala d’actes IES Josep Maria Quadrado. Parlem dels drets que tenen els alumnes amb trastorn d’aprenentatge vers el sistema...

Palabras y pensamientos positivos

 "El arte de educar con Amor" Palabras y pensamientos Positivos con Xavier Caparrós. Conferencia el Sábado 4 de Mayo en Máo.  Precios: 30€ (ind) / 45€ ( parejas) socios Apimas                35€ (ind) / 50€ ( parejas ) no socios Apimas                Cangujare 10€ por...

Digues-m’ho i ho oblid, ensenya-m’ho i ho record, involucra-m’hi i ho aprenc


Benjamin Franklin

FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE PARES I MARES D’ALUMNES DE MENORCA

 

La Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de Menorca és una organització plural, sense ànim de lucre i independent que treballa per la defensa d’una educació de qualitat, equitativa, integradora i democràtica

L’única pàtria que té l’home és la seva infància


Rainer Maria Rilke

Estem actualitzant les dades de les APIMAS

Comencem una nova etapa i volem que la comunicació sigui el un pilar fonamental.

Volem que totes les novetats i activitats arribin a tothom, per aquest motiu necessitem tenir totes les dades actualitzades. 

L’educació és l’arma més poderosa per canviar el món


Nelson Mandela

LES APIMES

 

Les APIMAS esdevenen l’espai natural de participació col·lectiva dels pares i mares d’alumnes en la vida dels centres educatius d’àmbit no universitari i garanteixen la intervenció d’aquests en tot allò relacionat amb l’educació dels seus fills i filles