PER UNA EDUCACIÓ DE QUALITAT INCLUSIVA I INTEGRAL

NOTÍCIES

 

Segueix tota la actualitat relacionada amb l’educació i les famílies a Menorca

Vaga Mundial pel clima

Un conjunt d'entitats i persones de Menorca hem decidit sumar-nos a la crida internacional que s'està fent a favor del clima i volem convidar tota la ciutadania de l'illa a unir-se per aquesta qüestió. Fa molts anys que la comunitat científica ve fent informes que...

Empoderament familiar

El programa Ferya té l'objectiu d'empoderar les famílies per prevenir i fer front als riscos que afecten els nostres fills, especialment en l'adolescència. Treball en xarxa, prevenció científica aplicada, empoderament familiar i actitud proactiva davant els riscos...

Trobada per a la dislèxia

Dissabte 18 de maig a les 18:00h. Sala d’actes IES Josep Maria Quadrado. Parlem dels drets que tenen els alumnes amb trastorn d’aprenentatge vers el sistema...

Digues-m’ho i ho oblid, ensenya-m’ho i ho record, involucra-m’hi i ho aprenc


Benjamin Franklin

FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE PARES I MARES D’ALUMNES DE MENORCA

 

La Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de Menorca és una organització plural, sense ànim de lucre i independent que treballa per la defensa d’una educació de qualitat, equitativa, integradora i democràtica

L’única pàtria que té l’home és la seva infància


Rainer Maria Rilke

Estem actualitzant les dades de les APIMAS

Comencem una nova etapa i volem que la comunicació sigui el un pilar fonamental.

Volem que totes les novetats i activitats arribin a tothom, per aquest motiu necessitem tenir totes les dades actualitzades. 

L’educació és l’arma més poderosa per canviar el món


Nelson Mandela

LES APIMES

 

Les APIMAS esdevenen l’espai natural de participació col·lectiva dels pares i mares d’alumnes en la vida dels centres educatius d’àmbit no universitari i garanteixen la intervenció d’aquests en tot allò relacionat amb l’educació dels seus fills i filles