QUI SOM

La Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de Menorca és una organització plural, sense ànim de lucre i independent que treballa per la defensa d’una educació de qualitat, equitativa, integradora i democràtica.

OBJECTIUS

La FAPMA té dos objectius bàsics: posar el seu gra d’arena en la millora de l’educació i ajudar a les APIMA de Menorca en la seva tasca.

En referència a l’educació:

Defensa de la necessitat d’un consens social i polític pel que fa a l’educació, com a primera prioritat de qualsevol comunitat.

Defensa de la nostra pròpia idea de l’educació necessària per al segle XXI.

Obtenir un marc legal on les famílies siguin escoltades i reconegudes com a agent educatiu.

Vetllar per què l’Administració destini els recursos humans i materials que requereix el sistema educatiu, garantint el seu caràcter gratuït inclusiu i equitatiu.

En referència a les APIMA:

Agrupar la totalitat d’APIMA de Menorca que estiguin d’acord amb els nostres objectius en un espai de trobada comú.

Que les APIMA agrupin el màxim de famílies possibles en la defensa dels seus drets, i en la responsabilitat dels seus deures com a familiars i ciutadans, pel que fa a l’educació.

Que les APIMA trobin una FAPMA accessible i útil a les seves necessitats i interessos.

Que les APIMA trobin un intermediari potent amb l’Administració educativa.

Implicar-nos en la formació de les famílies i les APIMA.

La FAPMA vol ser vista com:

Un referent del moviment de les famílies que defensen una escola de qualitat que garanteixi la formació integral dels alumnes.

Una entitat propera i útil per a les APIMA de Menorca

Un agent reconegut, i amb capacitat real d’influir en el disseny i seguiment de les polítiques educatives de les Illes.

Una organització coherent amb el seu caràcter participatiu, independent, transparent i representatiu.

ESTATUTS


Estatuts FAPMA