Es destinen 20M€ per segregar els infants per motiu de llengua però, en canvi, es deixen sense cobrir moltes altres partides necessàries i reclamades pels agents educatius i socials.

Des de la Federació d’Associacions de Famílies d’Alumnes de Menorca, que representa de les AFA de bona part dels centres d’educació infantil, primària i secundària de tota l’illa, volem manifestar la preocupació que ens ha generat l’aprovació d’uns pressupostos que prevuen incloure una partida de 20 milions d’euros per dur a terme la segregació lingüística a les aules dels nostres infants.

No volem perdre de vista que aquest programa de segregació en funció de llengua, que es maquilla de llibertat lingüística, no surt en absolut de cap petició dels agents socials vinculats a l’educació (ni mestres, ni famílies, ni equips docents i pedagògics, etc.) ni de cap necessitat pedagògica que hagin pogut expressar els i les professionals que viuen el dia a dia dels centres educatius: aquest és un programa de xantatge ideològic que comporta unes greus conseqüències a l’alumnat que l’haurà de patir. Una mostra ben clara d’açò és que la inclusió d’aquesta partida és una condició del partit Vox per aprovar els pressupostos per a l’any 2024. Es tracta de posar l’educació a la venda basta poder governar. I, recordem-ho, l’educació és un dret fonamental que no pot estar subjecte a les pressions ideològiques, i des de la FAPMA la defensarem amb totes les eines que calgui. L’educació dels nostres fills no està en venda.

Rercordem que aquests 20 M€ arriben en un moment en què la comunitat educativa demana més atenció i recursos a les aules, tant econòmics com humans, per fer front als reptes de l’educació en la nostra societat actual, que no són pocs, immersos com estem en un context social complex. Totes aquestes peticions, a les quals la FAPMA dona tot el suport, són desateses des de fa molta estona, i enfora de resoldre’s o voler posar-hi solucions, el Govern decideix destinar recursos a una mesura que no només mai no ha demanat el col·lectiu de l’educació, sinó que va en contra dels principis bàsics de l’educació igualitària i inclusiva.

Amb aquesta mesura, idò, l’alumnat quedarà segregat per aules segons la llengua que decideixin triar. Això és el que volia evitar el sistema lingüístic escolar que hi ha implantat, consensuat amb tots els partits polítics dins els anys 80, inclòs el partit que ara governa. Aquest sistema lingüístic a les nostres escoles, posteriorment, ha estat avalat per la Comissió Europea, a través del Grup d’Alt Nivell sobre Multilingüisme. I, com manifesta el degà de la Facultat d’Educació, Miquel Oliver, l’evidència científica demostra que el model d’inclusió és molt més ric que el de l’exclusió. Però la segregació plantejada ara, en canvi, pretén privar una part de la societat a viure i aprendre en la llengua pròpia del territori. Remarquem, a més, que la proposta ve plena d’incògnites i missatges contradictoris, perquè no s’ha explicat en cap cas com es planteja, cosa que crea encara més inseguretat.

Insistim en el nostre posicionament contrari a una mesura que dividirà la societat i que no és ben rebuda, en cap cas, pel col·lectiu que l’hauria de posar en marxa. Federació d’Associacions de Pares i Mares d’alumnes de Menorca