Valoració del curs 2023-2024

Balanç del primer curs de la nova legislatura: l’aposta pel model concertat i sense canvis per a la millora de l’educació. El passat 22 de juny es va celebrar l’assemblea de COAPA Balears, la confederació que agrupa les federacions d’associacions de famílies...