RECURSOS

Una de les funcions principals de la FAPMA és la d’informar i assessorar les associacions de pares i mares d’alumnes per facilitar la seva activitat, tant pel que fa al funcionament intern com a la relació amb altres entitats i amb l’administració pública.

DRETS I DEURES

Podeu consultar els drets i deures que tenen reconeguts els alumnes a Balears en el següent enllaç: www.caib.es.

NORMATIVA

En el següent enllaç podeu consultar tota la legislació vigent en matèria educativa: http://die.caib.es/normativa
Escola Matinera: Aquí teniu l’enllaç

ASSEGURANCES

Les APIMA federades disposen d’una assegurança de responsabilitat civil luego  que cobreix totes les seves activitats i la d’aquelles persones delegades que les realitzen. L’assegurança d’accidents, de contractació voluntària però recomanable si es realitzen activitats, cobreix tots els accidents ocasionats durant la realització d’activitats extraescolars.

WEB D’INTERÈS

Educació general:

Illes per un pacte educatiu
MenorcaEdu 21
El Diari de l’Educació
Tiching
Nati Bergadà Bofill
Convives

Educació famílies:

Universo UP – Revista digital de la universidad de padres online
Psicoactiva
El Culturista
CEP – Centre del Professorat de Menorca

Funcionament APIMAs:

CEIB – Consell Escolar de les Illes Balears
COAPA – Confederació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes
FAPA Mallorca
FAPAC Catalunya
FAPA Eivissa

ESTATUTS

Estatuts FAPMA

 

PRESSUPOSTOS

Pressupost 2015

 

Pressupost 2014