FORMACIÓ

Des de la FAPMA facilitem l’accés de pares i mares a una sèrie de recursos i accions formatives que els aportaran coneixements profitosos per a l’educació dels seus fills i també per a la seva funció com a membres de la comunitat educativa.