El pròxim dia 4 de desembre se celebren eleccions sindicals als centres escolars. El Conseller, després de passar per la mesa sectorial, ha signat una resolució que modifica l’horari lectiu dels centres durant la jornada electoral. Concretament, suspèn
l’horari lectiu i el treball dels funcionaris docents entres les 13 h i les 18 h, sense preveure cap mesura d’atenció a l’alumnat a partir de les 13 h, però indicant que es
mantindran tots els serveis. Abaix, trobareu còpia de la ressolució.
A FAPMA no sabem massa coses, és cert, però ens agrada fer-nos preguntes, moltes preguntes:
• Podrien celebrar-se aquestes eleccions en un dia no lectiu, com es fan la majoria d’eleccions?
• Podrien celebrar-se en un horari diferent, que no impliqués tants de canvis i problemes a la comunitat educativa?
• Qui ha de mantenir els serveis de menjador, guàrdies, activitats extraescolars i transports que es veuen afectats per aquestes eleccions?, amb quins recursos es mantindran?
• Creu la conselleria que és funció de les APIMA i docents organitzar-se i solucionar els problemes que la mateixa Conselleria els crea?
• Quin cost té per a les famílies aquesta resolució: ajustar horaris laborals (si poden fer-ho) cercar i pagar cangurs, canviar les rutines diàries pel que fa al dinar, les activitats extraescolars, transports habituals?
• Quin cost té pel personal docent i equips directius? Reajustar horaris atapeïts i ja prou difícils d’organitzar, renunciar a qualque exclusiva, reunions de coordinació, sessions lectives o activitats ja programades…?
• Quin cost té per a l’alumnat perdre una o dues hores de l’horari lectiu d’aquest dia,  deixar de fer les activitats extraescolars, canviar les seves rutines al dinar i/o durant la tarda? Algú ha pensat en els més petits o en els infants que requereixen suports especials?
• Ha pensat la Conselleria (i la mesa sindical) que aquesta resolució augmenta el descrèdit i la mala imatge que ja té el col·lectiu docent en una bona part de la societat, que no sap qui és l’autèntic responsable d’aquesta jornada d’eleccions?
• Què cal fer perquè la Conselleria escolti algú més que la mesa sectorial abans de prendre decisions que afectaran negativament a tota la comunitat educativa?
• Es poden prendre decisions a l’àmbit educatiu, sense escoltar a l’alumnat, a les famílies i al col·lectiu docent?
• Els representants que sortiran elegits en aquestes eleccions, a qui representaran realment?
FAPMA podria donar resposta a totes aquestes preguntes, però creiem que només seran rellevants les respostes que ens pugui donar la Conselleria i la mesa sectorial, que són els únics responsables d’aquesta jornada absurda.
Per què es fan la majoria d’eleccions democràtiques en dissabte o diumenge?


Eleccions sindicals (pdf)